Техника За Медитация: Подреди Мислите В Главата Си

September 12, 2020 By admin 0

Един от най-простите и действащи начини да се успокоите и да обуздаете вътрешния си хаос е медитацията. Една от най-лесните техники е този смисъл е така нареченото осъзнаване.

Техниката за осъзнаване стана популярна благодарение на Енди Падикомбу, който вестник The New Times през 2014 година нарече “Джейми Оливър в медитацията”. В своето време Енди захвърлил ученето в университета по физическо възпитание и станал будистки монах. След това се върнал към светския живот и започнал да учи хората на онова, което се е научил той самият – нова техника за вътрешен мир.

Осъзнатост означава, че се намираш тук и сега и си отворен към света. Тя не ни учи да се преструваме, че няма проблеми, тя ни учи да не се ядосваме заради тях прекалено много”. – казва Енди.

Дванадесет осъзнати стъпки:

 1. Намерете тихо местенце и настройте таймера на телефона ( със спокоен сигнал) за 10  минути.
 2. Седнете на удобен стол, не кръстосвайте ръце и крака. Стъпалата са добре прилепнали към земята, а ръцете са на коленете.
 3. Гледай на няколко метра пред теб, без да фокусираш погледа си върху нещо конкретно.
 4. Направи 5 дълбоки и шумни вдишвания. Вдишай през носа и издишай през устата. Затвори очи.
 5. Сканирай” се от главата до петите. Почувствай как се усещаш там, където тялото докосва стола, където стъпалата докосват пода, почувствай тежестта на ръцете.
 6. Обърни внимание на всички миризми, звуци и други детайли: на това как от някъде мирише на храна, на вятъра от прозореца, на отдалечаващия се мотор.
 7. Сега отново се върни към себе си и още веднъж сканирай тялото си отгоре до долу.
 8. Помисли защо медитираш? За да обуздаеш емоциите? Приеми този факт, че чувстваш така, както чувстваш и това едва ли може да се промени. Така е по-спокойно, нали?
 9. А сега фокусирай дишането си. Дишай и брой: вдишваш – едно, издишаш – две и така до десет. Когато свършиш – повтори.
 10. Твоите мисли ще започнат да блуждаят сами по себе си – това беше целта. Фокусирай се още веднъж върху дишането.
 11. Когато таймера даде сигнал, не скачай от стола. Помисли известно време за това, какво смяташ да правиш по нататък.
 12. Като за финал: опитай се да запазиш спокойствието вътре в себе си колкото се може по-дълго. А след това намери тихо местенце и …. погледни точка 1.